Tag Archives: reformska agenda

Nepodnošljiva lakoća prosperiteta: Šta zaboravljaju reći o trendovima tržišta rada u BiH?

U posljednje se vrijeme sve češće može čuti i vidjeti kako se u javnosti prezentiraju pojedine statistike o ključnim indikatorima tržišta rada – pretežno o zaposlenosti i nezaposlenosti – koje bi trebale pokazati kako se Bosna i Hercegovina našla na tračnicama nezaustavljivog ekonomskog prosperiteta. Nastoji se kreirati svojevrsna euforija u pogledu navodnih pozitivnih trendova na tržištu rada i, uglavnom, ovakav oporavak pripisati implementiranim ekonomskim politikama u okviru Reformske agende. Nastoji se, drugim riječima, ukrasti nešto od trenutnog ekonomskog oporavka za političku promociju i ubiranje poena. Iako su se isprva u ove svrhe koristili podaci o registrovanoj nezaposlenosti zavoda za zapošljavanje, kao i podaci entitetskih zavoda za statistiku – podaci koji umnogome daju izvitoperenu sliku tržišta rada i koji ne mogu validno reflektovati čak ni neke od osnovnih pokazatelja kao što su stopa aktivnosti ili neformalni rad – primjećujem da se u posljednje vrijeme sve češće referira i na podatke Ankete o radnoj snazi kako bi se potkrijepile ovakve tvrdnje. Uglavnom se spomene „drastičan“ pad nezaposlenosti koji pokazuje Anketa.

Continue reading Nepodnošljiva lakoća prosperiteta: Šta zaboravljaju reći o trendovima tržišta rada u BiH?

Rezovi u obrazovanju – rezovi u našu budućnost

Mjere štednje predviđene Reformskom agendom, kroz tzv. fiskalnu konsolidaciju, svoju najvidljiviju manifestaciju imaju tamo gdje, vjerovatno, nisu ni smjele biti uzete u obzir – u obrazovanju. Najave ukidanja i integracije pojedinih škola (unatoč mogućem narušavanju obrazovnih standarda koje ovakve mjere nose sa sobom), spekulacije o reduciranju obrazovnog kadra i sl., prve su manifestacije zacrtanog kursa obrazovnih reformi u Bosni i Hercegovini koje se sprovode u okviru širih ekonomskih reformi trasiranih Reformskom agendom.

Iako se radi o, još uvijek, parcijalnim slučajevima i pionirskim koracima u ovom smjeru, uvidom u Program ekonomskih reformi za 2017-2019. godinu (ERP BiH 2017-2019) lako se da zaključiti da vlade u BiH planiraju dalje smanjenje javne potrošnje na obrazovanje u srednjoročnom periodu, a u okviru generalnih nastojanja da se javna potrošnja sa sadašnjih cca. 42% bruto domaćeg proizvoda (BDP) reducira na oko 36% BDP-a.

Continue reading Rezovi u obrazovanju – rezovi u našu budućnost